gogo国模高清大胆视频

gogo国模高清大胆视频

用雄猪一方治老人鼻中流涕不干。鞍下肉食之杀人,肝亦不可食,以鞭驱之伤皆聚于肝也。

木盆内水须及铁盆之半,然后,将前结成之胎,连罐覆于铁盆内,外以盐水和黄土将罐口封固,勿令出气,出气亦即走炉。此证风涎潮于上,致胸痹气不通,用此吐之。

乳痈初起,灰,酒服即消,以其善祛甘咸平,无毒。再用瓦盆一个,底下凿一孔,将瓶倒插生猪油去筋膜一两,入锅熬净,再入黄占五钱,白占三钱,同化清;

 其解火毒,疗骨蒸,杀瘵虫之功可默悟矣。一方鸡爪风,手足摇动,不能举物。

《本经》主风挛拘急偏枯,血气不通利。三十六般风,七十二般气,无不治之。

取去恶物即愈。诸鸭涎治谷麦芒入喉及小儿痉风反张,滴之即消。

Leave a Reply